Část 12.

10. dubna 2015 v 10:00 | Alžběta T. |  Aysun Sultán
Čas plynul dny i noci. Sultán si volal jenom Teru nikoho jiného. Strážní mohli poslouchat příběhy a písně Tery. Smích Sultána. Když nebyl s ní, tak čas strávil s Mustafou Pašou, Velkovezíry a Rüstemem. Den, kdy přípravy vyvrcholily, den kdy Sultán Mehmed ho trávil v paláci před odjezdem, šel Mehmed do levého křídla paláce. Zde měli služební, konkubíny a všichni ostatní přísný zákaz vstupu. Jen dva služebníci zde pobývali a někdo velmi významný. Někdo kdo byl ještě před nějakým časem blízký Sultánovi Mehmedovi. Sultán šel chodbou ke dveřím sám. Nechtěl být rušen, nikým a ničím. Blížil se ke dveřím, které byly na konci. Nadechl se a vydechl. Dveře hlídali ozbrojení vojáci. Ti také dveře otevřeli. Sultán vešel do místnosti. Vleká místnost se starobylým nábytkem. Malbami tak starými jako palác sám. Uprostřed místnosti byl stolek. U něho seděl muž. Měl hnědé vlasy, byl oblečený do červeného kabátu. Muž zvedl hlavu a díval se na Sultána Mehmeda v černém kabátu. Díval se na něho neurčitě, ale přesto opatrně. "Přemýšlím, zda tě rád vidím či nikoliv." Promluvil muž. Jeho pohled se změnil v nenávist. Mehmed přistoupil k němu blíž. "Bývaly doby, kdy jsme byli velícími přáteli, blíž k sobě.", "To již nejde, Mehmede." Muž si změřil Mehmeda. Postavil se. "Tak přece si Sultán. Gratuluji, promiň, nestihl jsem ti popřát hodně štěstí. A proč taky, když jsem tady jako v kleci." Muž mluvil velmi klidně, ale Mehmed poznal, že je plný zloby. "Ty sám si to zničil, bratře." "Mehmede, ty ses nezměnil." Muž se usmál na něho. Šehzade Osman. Starší bratr Mehmeda. "Zradil si otce, copak si to neuvědomuješ? Otec si vždy myslel, že si mrtev a my s matkou jsme tě museli nějak ochránit. Jinak bys byl dávno po smrti. Proto jsi tady, dokonce i mě otec chtěl zabít.", "Zajímavé, že to neudělal." Mehmed se lekl. Nebyl to jeho bratr, který ho chránil. Nechrání se navzájem, tyhle časy dávno skončili. "Jak víš, bratře, že tebe nezradím?" optal se ho Osman. Přistoupil k němu blíž. "Jsi slabý.. a víš proč? Všechny velkovezíry, kteří zradili našeho otce, mimochodem, kteří pracovali se mnou si zabil, ale ještě jeden zbývá" Osman mluvil potichu, pak "….. Já!!!" zařval na Mehmeda, ten ani nehnul brvou. " Pokud to bude třeba, bratře i tohle přijde." Mehmed se otočil zády ke svému bratrovi a odcházel. Vešli strážní, aby se Osman o něco nepokusil. Osman jenom stačil zařvat na svého bratra, tak, že zřejmě na to Sultán nezapomene. "Mehmede, pořád utíkáš!!!!! Ať si kdokoliv!" Tohle rozlítilo a nabylo Sultána k ještě větší odvaze. Mehmed se zastavil, neotočil se k bratrovi zpátky. "Dokážu opak, Osmane a budeš se mi nakonec sám klanět!" pravil Mehmed tak vážně a důležitě. Jeho hlas byl pevný, odhodlaný. Osmana, jeho bratra to lehce překvapilo. Mehmed pokračoval v chůzi.
Ayse Hatun se procházela částí zahrady, která náležela pouze konkubínám, žádný jiný muž je nesměl spatřit. Daye Hatun poprvé po dlouhé době opustila svou komnatu a procházela se po zahradě spolu s Máriou. "Je dobře, že jsem na čerstvém vzduchu."
Řekla Daye a všimla si známé tváře. "Ayse, s ní sdílí pokoj. Jako favoritka však skončila." Daye pořád myslela na Teru, čím dál více rostla možnost, že by otěhotněla, čím dál víc Teru nenáviděla, přála jí jenom smrt. Slovy se uklidňovala, i když věděla, že si jí Sultán volá každou noc. " Klid, prý zrovna s Ayse měla roztržku." Řekla Mária s tajuplným úsměvem." "Je slabá až příliš." Mária pohlédla na Daye. Pohled Daye byl vražedný. "Vypořádala bych se s Terou dřív. Jen se uráží a odejde. Tím ukázala svou slabost.", "Ani ne, chtěla jí zmlátit, ale Tera si prý poradila.", "Kdo to může vědět." Pohlédla Daye k Márii. "Tera začíná přemýšlet více než kdykoliv jindy. Ještě nezná přesný počet konkubín, které by jí chtěly zabít. Mám, ale obavy." Daye se zastavila. "Ano, vím kdo je na její straně. Tohle je, ale málo. Gulsah Sultán je možná král, ale Valide Sultán je Eso." Daye se zatvářila značně spokojeně. Podívala se na bříško. "Jestli někdo vyhraje, pak to budu já." Pohladila své bříško a pak opět pohlédla k Márii. "Můj syn, již dává najevo svou přítomnost."
Sultán Mehmed šel do své komnaty, před dveřmi stál Rüstem Paša. Dobře. Věděl kam Sultán šel. "Vládce," poklonil se Rüstem, Mehmed byl značně nervózní. Rüstem musel jednat opatrně, znal tohoto muže. Vešli do komnaty, Sultán se zastavil uprostřed a začal se rozhlížet po komnatě, jakoby něco hledal. Rüstem zvídavě se přibližoval k němu. Sultán se otočil na Rüstema. "Nezměnil se. Jeho slova, byla jed. Otrávila ho nenávist…Víš co je nejhorší, Rüsteme." Přiblížil se k Rüstemovi. "Že je to nenávist bezdůvodná." Rüstem se díval k zemi a mlčel. Sultán polkl a nakonec prolomil mlčení. "Je vše připraveno?", "Ano, vládce. Všechno.", "Dobře."
Valide Sultán seděla se svou dcerou v přijímací místnosti a prohlížely se nabízené šperky. "Ano, tenhle je nádherný, ten by se pro tebe hodil." Valide držela prsten s rubínem. "Ano, je to pravé zlato, Sultánko." Pravila obchodnice. Akasma se usmívala a Vzala si ho s nabízené ruky Valide. Dala si ho na prsteníček levé ruky, natáhla si ruku, aby se přesvědčovala zda jí sluší. "Ano, sluší ti.", "Děkuji, Valide." Gulfem Hatun, můžeš jít. Peníze ti předá Khalida. Khalida hned jak to Valide dořekla pravila. "Pojď se mnou, Hatun." A odcházely spolu pryč k správkyni pokladny harému. Někdo však zaklepal na dveře místnosti. "Dále" řekla Valide. Do místnosti vstoupila Daye Hatun, úsměv Akasmy pohasl. "Valide Sultán, Akasmo Sultán," s úsměvem se poklonila Daye. Valide se usmála, postavila se a natáhla ruku. Daye jí ruku políbila a přiložila čelo. Tím jí prokázala úctu. "Pojď posaď se, jak je mému vnukovi?" Valide se usmívala a záhy se podívala na zakulacující bříško Daye. Daye se podívala na Akasmu, šlo vidět, že nebyla nadšená z její přítomnosti, ale nevyvedlo to Daye z míry, obrátila opět zrak k Valide Sultán. "Daří se mu dobře, velmi dobře. Umí vyjádřit, že je zde." Konkubína se dívala do očí Valide a usmívala se. Valide byla značně spokojená. "A co vy, Sultánko?" optala se Daye na Akasmu. Ta nasadila masku značící veselost, nechtěla přidělávat matce starosti a už vůbec vytvářet spory. "Ano, na odpověď k téhle otázce se shodneme…" Akasma se podívala na Valide. "Jak se narodí dítě, bude Rüstem ještě pryč.", "Valide přikývla. "Ano, to bude i Sultán." Obrátila zrak na Daye. " Alespoň je přivítají nejenom my, ale i dva nové přírůstky dynastie." Valide Sultán doslova zářila spokojeností a Akasma se usmívala na Valide, když, ale podívala na obličej Daye, její rysy ztuhly. "Valide, ráda bych chtěla navštívit Sultána Mehmeda v jeho poslední večer, než odjede." Valide Daye pozorovala. "Hned se budeš chystat na večer se Sultánem. Je třeba, aby se rozloučil s tebou i s dítětem." Daye zářila spokojeností.
Sultán Mehmed zrovna náhodou šel k Valide Sultán, zaklepal na dveře přijímací místnosti. Služebné bez váhaní se zrakem sklopeným k zemi otevřely, vešel a spatřil Valide ve společnosti Akasmy Sultán a Daye Hatun. Všechny se postavily sestra a konkubína se poklonily vládci. Valide byla nadšená rozhodnutím syna, aby jí navštívil. "Mehmede, jsem ráda, že si přišel." Řekla s úsměvem svému synovi. Ten k ní šel a políbil její ruku. "Valide, nemohl jsem si odpustit Vás navštívit. Kdybych to neudělal byl by to hřích." Pravil Sultán Mehmed. Obrátil zrak k Daye, která byla vedle něj. "Poté jsem tě chtěl navštívit, jsem rád, že jsi zde, Daye." Promluvil k ní s úsměvem a pohladil bříško. Ucítil jemný pohyb, podíval se na Daye, která se tajemně usmívala. "Syn Vás pozdravil, můj vládce." Pravila Daye.
Tera Hatun se procházela chodbou, nehodlala dále být v pokoji, kde by jí ublížila Ayse. Setkala se s Khalidou Hatun. Obě se zastavily a stály proti sobě. "Co to bylo u tvého pokoje." Zaútočila Khalida. "Tak ona požalovala? Začala si ona, Kayo. Musela jsem zasáhnout, bylo to na místě jí usměrnit." Odpověděla Tera, která se tvářila povýšeně, odměřeně. Khalida si jí změřila pohledem a přiblížila se k ní. "Dobře, ale víš co tě čeká, jestli to půjde k Valide Sultán." Řekla Teře potichu. " Jsem již zvyklá na tenhle život, ale občas to bohužel nejde." Kaya se od Tery odtáhla. "Ještě jednou uslyším o nějakém sporu, půjdeš do místnosti nářků, rozumíš. V tomhle mám totiž stejné právo jako Sultánka. Uvědomuješ si to, v jaké situaci můžeš se ocitnout?" řekla Kaya Kadin. Tera Hatun si změřila pohledem Kayu, její výraz byl arogantní a beze slova Tera odcházela. Kaya se za ní dívala.
Mezitím Valide Sultán a Sultán Mehmed osaměli. "Proč si za ním vůbec šel. Dobře víš, jaký umí být." Sultánka byla rozčílená, že Mehmed šel za svým bratrem, sama za ním nešla. "Chtěl jsem vědět, zda je to pořád můj bratr, ale vypadá to, že není. Nenávist ho oslepila. Jakoby chtěl, aby zemřel rukou otce." Valide se dívala na svého syna smutně, svou ruku položila na jeho. "Synu, je to tak lepší pro vás oba. Bude lepší když on bude on od tebe co nejdál to půjde." Mehmed se podíval na matku doslova šokovaně. Mluvila, jako kdyby to nebyl její syn. "Osman si vybral cestu. My jsme mu dali možnost. On jí nepřijímá." Valide byla žena, která jisté věci brala s nadhledem. Mehmed byl na chování své matky zvyklý, ale její chování ho rozčilovalo. Valide byla komplikovaná žena. Byla jako dvě osoby v jedné bytosti. "Teď musíš se soustředit především na vládnutí, Mehmede. Na tažení, které si plánoval tak dlouho. Na poslání, které bys měl plnit. Nezapomeň, kdo jsi. Jsi Sultán Mehmed Chán." Valide mu to ráda připomínala. Mehmed vstal a jeho matka s ním, políbil její ruku. "Valide," matka se usmála. Úsměv byl myšlen jako podpora. Sultán odcházel od matky velmi zamyšlen.
Večer u Daye sahalo štěstí až do stropu. Dnes půjde k Sultánovi, poprvé po dlouhé době čekání se přece jenom dočkala. "Konečně, jsem tak natěšená. Rozloučím se s naším vládcem podle mých představ." Rozzářeně pravila Daye, která se připravovala. Šaty již měla na sobě. Červené šaty s hlubokých dekoltem, náramek, který jí daroval Sultán Mehmed, když byl ještě Šehzade. Právě si nanášela vůni na krk. Mária jí tiše s úsměvem pozorovala. "Ta zmije, bude pukat závistí." Pohlédla Daye na Márii, ta se k ní přiblížila. Upravovala jí vlasy, které měla svázané do ohonu. "To ano, nyní je čas vyrazit." Mária ustoupila a Daye odcházela. Nora pohlédla nahoru a uviděla Daye, jak odchází k Sultánovi, ta sice její pohled cítila, ale svůj zrak upřela před sebou. Mária, která šla za ní, ale Noru pozorovala.
Gulsah Sultán pozorujíc situaci přistoupila k Noře. Ta se vzpamatovala a poklonila se: "Sultánko," Gulsah si konkubínu prohlížela. "Vím co chceš, Noro Hatun. Každá žena, která zde tu je chce jít na vrchol. Ale i když budeš jako Daye, vždy to bude boj." "Sultánko, víte, že jste na hraně, Valide vás chce co nejdříve poslat pryč." Nora pohlédla na Gulsah povýšeně a posměšně. "Mám na straně jejího syna a ještě jednou se opovážíš ke mně takhle promluvit, dám ti za vyučenou, tak, že Valide pro tebe bude anděl." Odpověděla Sultánka s úsměvem. Noře ztuhly rysy. Gulsah Sultán vítězně odcházela, přitom žádný boj se nekonal.
Do přijímací místnosti Valide neohlášeně vstoupí Khalida, byla značně znepokojená. "Sultánko, omlouvám se za vpadnutí. Daye již šla k Sultánovi, ale…" Valide byla polekaná. "Stalo se něco. Další vražda. Daye!??", "Ne, podobná událost se nestala. Slyšela jsem jednu zprávu. Sultán Mehmed…." Mezitím Daye s úsměvem kráčí chodbou. "To si nemohla zamezit!?" Optala se rozzuřená a překvapená Valide. "Že o tom nic nevím.", "Šla zřejmě tajnou chodbou." "On to ví." Řekla Valide s vykulenýma očima. Sultánka byla překvapená.
Daye odbočí, ale někoho vidí stát před dveřmi komnaty Sultána. Vidí postavu z profilu a taky jí dobře poznává.
Daye se šokovaně podívá. Radost přešla v šok, zklamání a také smutek a vztek. Mária se dívá ustaraně na Daye. "Pojďte, Sultánko." ,Ne, tohle jí nedaruji!", Mária jí rychle chytila a odváděla. Daye Sultán by se málem složila k zemi, kdyby jí její služebná nechytila.
"Prosím potichu, nebo Vás Sultán uslyší." Napomenula jí mírně Mária. Daye Sultán plakala. Vztek v ní doslova bublal. "Za to bude pykat." Zasyčela, její slova lomily slzy. Postava uslyšela ta slova. Otočila se k nim. Beyhan Kalfa….
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama