Část 6.

31. března 2015 v 12:52 | Alžběta T. |  Aysun Sultán
Čas plynul jako voda. Roční období se střídaly. Proces to byl stejný. Někdy pršelo, jindy se slunce v nebi smálo. Měsíc jakoby plul po nebeské dráze. Tři měsíce. Ano, ubíhal čas. Tak rychle pro ty, kteří neztráceli čas, aby se učili novým věcem, kteří měli odhodláni a připravovali se na své události. Všechno se měnilo, všechno jakoby překvapivě zrálo. Přípravy na tažení vrcholily. Mehmed byl odhodlaný. Vzpurná Tera byla už několikrát zavřená v žaláři. Ale nakonec přece jenom byl na pár dní klid. Přesto se učila jazyk a ne jeden. Zaujala jí i perština. Uměla krasopisně spát a mluvit jako rodilá Osmanka. Dokonce studovala Korán a zvyky říše. Studovala a srovnávala své rodné zvyky, které znala.
Z Tery se stala mladá kultivovaná žena. I přestože se zlepšovala, v očích Valide Sultán byla stále barbarka. Tera byla pracovitá. Práce jí zahnala od černých myšlenek. Učila se hrát na nástroje, cvičila tance. Díky zahojení modřin byla přeřazena ke skupině gedikiler, takže jí přibyla i hodina sexuálních praktik. Konkubína má přinášet vládci potěšení. Dívky se učili na ukázkách u hadrového panáka. Tera se červenala, byla v šoku a odmítala to. Připadalo jí to odporné. "Neboj, až to budeš mít za sebou, budeš to chtít znovu a znovu." Zasmála se již zkušená konkubína. Tera chtěla opomenout a poznamenat, že zde se najdou dívky, které se milují s ženami, ale za tu dobu, si na to překvapivě zvykla. Kaya Kadin jí sama pochválila, jediné co dělalo starosti v harému, byly věčné a stupňující potyčky mezi Terou a těhotnou Daye Sultán. Právě jejích nenávistné útoky stály Teru několik dnů a nocí v žaláři, jenom proto, že se bránila. Ale Daye věděla dobře jak na Valide, aby vyhověla jejímu přání, tím se Daye dobře bavila. Rovněž i díky těhotenství jí připadalo, že nabrala na vážnosti a moci, ale nepřestávala být ve střehu. Ráda se dívala na Teru sedící v nesnázích. Tohle byla Sultánčina zábava. Ponižovat a ukazovat svou moc, i když oproti Valide jí měla malou a navíc, byla jistá šance, že jí některá z konkubín sesedne z doposud křídel a moci, kterou si užívala. Harém byl plný intrik ze strany jiných žen. Tera hned pochopila, že musí být silná, že není čas na smutek v duši a neplakat, neukázat slabost, těmto ženám, které jí hází klacky pod nohy.
Sultán byl spokojen s plány zbraní. Byl spokojen s výzbrojí, ale pořád měl divný pocit, že dělá něco špatně. Nedával to na sobě znát. "Porazíme nepřátelé a dobijeme nové území." Pravil na zahradě jeho věrný přítel Mustafa Paša. "Taky v to doufám, Pašo. Ať začnou taky s výcviky vojáků. Chci je mít v dokonalé kondici. Chci, aby všechno proběhlo v pořádku." Odpověděl Sultán s úsměvem. Mustafa Paša váhal. "Jak se daří Sultánce?" Sultán se usmíval: "Daří se jí dobře. Je opovážlivé. Jak si odvážný, Mustafo." "Opusťte, vládce." "Rád ti odpovím. Nechci, aby minulost vstoupila zase ke mně. Už od té doby. Kdy, jsem zjistil tu radostnou zprávu, stále více se bojím." S touhle větou se Sultán podíval Pašovi do očí. Jeho služebník, jeden z věrných přátel Sultána, za tu dobu se mnohé změnilo. Jeho pohled, jeho myšlení. Paša poznal v Sultánových očích bolest, ale i to že je to za ním, že je to jenom zlá vzpomínka, na kterou si možná vzpomene a bude ho to v srdci řezat jako dýka. Jistě věděl, že má svou rodinu zpátky, sice ne takovou, kterou si představoval a ne s ženou, kterou nadevše miloval. Mustafa věděl moc dobře, o co jde. Jaká událost změnila Mehmeda v proutníka, který rád sdílí lože s ženami, ale do žádné se nezamiloval. To Mustafa věděl, že k Daye nechová city. Bránil se tomu. Mustafa Paša, ale svého pána chápal. Sultán již poznal, že je čas na to zapomenout. "Sultáne, nevracejte se do špatné minulosti. Nevracejte se ke vzpomínkám, které bolí. Je čas žít, ale mluvím to, co již dávno víte sám."
Do zahrady přicházel Misha aľ Paša, uklonil se Sultánovi a optal se: " Sultáne, volal jste mě?" sultán šel ke svému sluhovi, dal mu svou ruku na rameno a s úsměvem odpověděl: "Ano. Jde vidět, že pozici si zasloužíš. Ale mám pro tebe speciální úkol, který se sice hodí pro jiné, ale rád bych, abys to zařídil ty. Večer jsem se rozhodl pro zábavu, připrav mi jí prosím. Taky, již jdu do komnaty. Tak ať mi zavolají Daye. " Paša zvedl hlavu k Sultánovi a odpověděl s úsměvem: " Ano Sultáne. Jak si budete přát." odpověděl služebník a rovněž se poklonil, podíval se na Mustafu Pašu.. S Mustafou se zrovna nemuseli, ale oba uměli nasadit masky. "Můžeš odejít." Sultán se usmíval a podíval se na Mustafu, který už leccos pochopil.
Teřiné sny o rodičích ustupovali a mohla alespoň spát, na bolest v duši si pomalu zvykala, jediné co nepřešlo, byla myšlenka na bratra a sestru. Kde jsou? Jsou v pořádku? Jsou živí a zdraví? Tohle byly otázky, které Teru budou provázet snad celý život.
Byla živá, hleděla si své práce, ale někdy se jí to nepovedlo. Potyčky s Daye Sultán byly stále silnější, když se dozvěděla, že pro ní, ubožačka Tera je přiřazena pro krásu (rány se zahojily, mohla se ukázat sultánovi), talent a pracovitost k privilegovaným. Velmi jí to pozlobilo. Cítila konkurenci, nejenom na Teře, i přestože čekala Sultánovo dítě. Byla krásná, Daye si toho všimla hned první den. Bála se dne, kdy jí Sultán spatří. Tera byla, ale každý dnem schopná jí opomenout a výsledek úlevy se u Daye nedostavil, spíše naopak. Vztek a nenávist v ní bobtnaly. Měla jediný cíl, stát se Valide Sultánou za každou cenu. Vždyť je stejně jako Valide z čisté krve. Ne jako tyhle otrokyně. Daye přistoupila k Teře, která seděla a šila. Dívala se na ní z vrchu. "Tero, jak ses vyspala s ostatními děvčaty? Chudáčku Sultán si tě ani nevšimne. Jsi tlustá a dost nepatřičná." Řekla Daye, aby Teru podráždila, to se jí nepovedlo. Někdy její urážky byly až dětinské. Tera se pousmála, podívala se do očí Daye a odpověděla. "Mám takovou otázku? Proč si Sultán Mehmed vzal vychrtlinu, co nic neumí a jenom nadává na ostatní? Vlastně počkat vzhledem k vašemu těhotenství jste pěkná kulička. " Daye změnila výraz, byl doslova vražedný, ale ovládla se. Beyhan Kalfa vstoupila do harému a všimla si Daye a Tery. Přistoupila blíž. "Tero Harun, jak to mluvíš k Sultánce?!" Kalfa jí okřikla, chtěla ukončit tuhle debatu, dřív než vstoupí Valide Sultán a Tera bude mít opět problémy. Takhle pokaždé Beyhan chránila Teru, za tu dobu si jí taky oblíbila. "To je troufalost. Taková drzost. Ještě jednou, Tero. Budeš litovat dne, kdy si mě poznala." Odpověděla Daye, obrátila se k Beyhan, která hned sklopila zrak k zemi. "Takhle učíte konkubíny k poslušnosti? Ještě jednou, abys to neodskákala i ty, Kalfo." "Ano,Sultánko." Daye se znovu podívala na Teru, kterou měřila ošklivým pohledem a odešla. Beyhan přistoupila blíž k Teře. "Musíš jí zlobit? Víš, že čeká dítě. Je Sultánka. Manželka Vládce. Již tak ti hrozí poprava, Tero. " Beyhan jí několikrát upozornila, aby se mírnila. "Ona sama si začala. Nemůžu si pomoct Daye. Když si začala, tak jsem jí odpověděla." Mezitím Misha áli Paša, se díval okýnkem do harému. Vybíral dívky Sultánovi pro zábavu.
Jak bylo zřejmé, Sultán měl chuť na pobavení. Tyto příležitosti se vyskytovaly, ale byly od doby, co je Sultánem a obzvlášť kvůli Daye, velmi vzácné. Což velmi Misha aľa zaskočilo i Arifa Aghu, který stál vedle něho. Zrak mu padl na Teru s dlouhými, hnědými vlasy. Slyšel, jak se baví s Kalfou, hned uznal, "Ta dívka, která mluví teď s Beyhan má nádherný hebký hlas. Vypadá, že je vyzrálá. Jak dlouho tu je?" zeptal se sluhy. "Je tu od začátku vlády Sultána, když přišla, neuměla vůbec jazyk. I když učila se velmi rychle. Už po jednom dni řekla dvě souvislé věty. Nyní je její jazýček dost plný řečí, ale její chování. Valide Sultán jí poslala na pár nocí do žaláře. Dokonce uvažovala o místnosti nářků, ale to se nestalo. Na druhou stranu je nádherná, plní si taky své povinnosti. Je moc pracovitá." Odpověděl sluha. "Je pravda nádherný úsměv, tvář. Ta bude taky tančit pro Vládce. Připravte jí na to. A ještě něco. Má s Daye problém?", " Jak si přejete" odpověděl Arif, který si povzdechl a pravil. "Ano, mají spolu nesčetné konflikty. To kvůli Daye Sultán byla Tera několikrát v žaláři. Však sám jste to viděl. Ty dvě se nemohou ani cítit." Paša neudělal nic, ani neodpovídal. Usmíval se. Byl zamilovaný do Daye Sultán a to zákony zakazují. Nicméně jeho šance jsou v současnosti velmi nízké, obzvláště když je Daye Sultánovou manželkou a čeká jeho dítě. Nedal však na sobě nic znát a se sluhou odcházel. "Teru mám určit jako hlavní tanečnici?" zeptal se pro jistotu Arif. "Ne, Nora Hatun, bude hlavní tanečnice." Zrovna zašly za roh, když šlo ještě slyšet. "Taky si Sultán přeje …" Oba dva nevěděli, že někdo je slyší za rohem skrytý.
Tera se s ostatními bavila, ale někdo do hovoru vstoupil - opět Daye Sultán. Gestem dívkám naznačila, ať odejdou a hledí si svého. Měla už v harému své místo, ale Tera se postavila a uklonila se jí: "Jsi matkou Šehzade? Jsi Sultánkou? Jsi Valide? Ne, jsi jedna z těch špín, které tu jsou." Pustila se do ní Daye. Tera se zdála být klidná, jenom hleděla na rozčílený výraz Sultánky. Něco se muselo stát, aby takhle reagovala. Aby takhle Teru urážela. Přitom tahle žena, neprožila to co ona. Tahle žena měla svůj život dobře nalinkovaný a nebýt Valide, žila by jako otrokyně. Zřejmě jí chce vyprovokovat. Bylo dost dívek, které se snažily dát jí za vyučenou, Tera se, ale dobře učila, stejně jako jazyk. Měla přehled o zvyklostech říše, i o intrikách různých konkubín, které se tady baví tím, jak zničit konkurenci. Některé se jí zdály nechutné, jiné zase, neobvyklé. Daye Sultán slyšela rozhovor mezi Misha aľem Pašou a sluhou harému. Věděla, že Tera bude tančit před Sultánem. Bude v jeho očích.Teřin klid jí vyvedl z míry.. Daye Sultán to nevydržela, nemohla se pořád tvářit za vznešenou dámu. Vzala Teru za loket a zašeptala zlověstně: "Ty jsi otrokyně harému, já jsem otrokyně Sultána, jeho oblíbenkyně, jeho manželka. Tak si to zapamatuj." A o něco tišeji dodala. "A později Valide." V obličeji Daye Sultán se vykouzlil škodolibý úsměv. "Pozor, Sultánko, aby jste se nerozčílila pro jednu špinavou otrokyni harému. Jen, aby dítěti dynastie se nic nestalo." Tímhle Tera Sultánku uzemnila. Povolila Teřin loket. Kalfa si jich všimla.
Kalfa taky k nim přistoupila. Měla rozkaz, který má být vykonán: "Odpusťte, Sultánko. Tero!!" když popošly spolu, obrátila hlavu k Teře. "Už zase? Před chvilkou jste byly v sobě. To nesmí být jediný den, kdy na ní neútočíš?! Víš moc dobře, že se musí šetřit a navíc je to Sultánka. " poručila jí již rozzlobená Kalfa. "Já jí sama varovala." Odpověděla Tera s klidem. "Ale ona si nenechá říct. Vždyť to říkám pořád." "Mlč…!." Řekla k Teře. Na chvíli šla za stále stojící Sultánku, která je pozorovala. "Sultánko, vládce vás očekává." V Daye to hrklo, zřejmě neslyšela všechno, nebo spíše něco se změnilo mezitím. Pohlédla varovně na Teru a pak odcházela. Beyhan si oddychla a mířila zpátky k Teře. "Ty se připrav na večer. Byla si vybrána na tanec pro Sultána." Tera se zamračila, už to začala chápat. Dobře věděla, však o čem Kalfa mluví. Nedokázala odpovědět, už dobře věděla, že je děvka. Někdo si jí musel všimnout, nebo sám Sultán, i když vždy se jí podařilo nějakým způsobem se mu vyhnout. Chtěla se dostat k němu jiným způsobem. No nic nezbývá než ho zaujmout takhle. Tera se dívala na Kalfu: "Ano, rozumím." A s těmito slovy odcházela. Ale Kalfa jí dohnala, nedalo jí to, musela za ní. "Máš šanci dostat se tam, kam potřebuješ." Mluvila na ní Kalfa, Tera nevydala ani hlásku. Kalfa jí popadla za loket a přitáhla si jí k sobě. "Sultána si neviděla, co když se ti bude líbit a zamiluješ se. To je tvá šance." Dívka se podívala na Kalfu a odpověděla " Každý den o tom uvažuji, Beyhan. Každý den. A víš, na co jsem přišla? Nechce se mi, je to odporné prase jak jen…" " Nebuď drzá!!" Ostře jí přerušila Kalfa. "Uděláš to. Kolik takových jako ty čeká na tuhle chvíli. Byla si vybrána, chtěla si svobodu?? Být sultánkou, je určitý druh svobody. Jak už jsem ti to jednou řekla." Dívka na ní tázavě pohlédla. Kalfa se dívala, jakoby se ujišťovala, že nikdo neposlouchá, šla blíž k dívce a šeptem pronesla: " Byla si vybrána pro tanec, když ho zaujmeš a budeš se snažit, staneš se sultánkou, ženou Sultána. A co ty víš, třeba budeš jako Valide Sultán. Budeš vládnout světu. Jsi připravena, máš to v sobě. Poznala jsem to již hned první den…A mám dojem, že si ho ještě neviděla, každá dívka, která ho viděla, se do něho zamilovala, však sama uvidíš. Není jako ti před ním. " Kalfa měla významný pohled. "A to jak jsi byla vybrána a jak si ho chtěla zaujmout. Nehleď na to, máš šanci. A druhou noc můžeš jít do jeho ložnice. Tohle funguje už dlouho, Tero." Tera se na ní podívala a prohodila: "Tak ať, ale já chci svobodu opravdovou." "Ach, ty jsi paličatá. Jen jako Sultánka budeš svobodná. Nebo chceš se provdat za Pašu, který tě bude trýznit? Nebo chceš, aby tě popravili či jiným způsobem zabili? Tero, uvažuj. Neměň názory. Nebuď jako malá holčička. Jednou mi poděkuješ." Tera se zasmála. Vážně byla jako několik žen v jednom ženském těle. "Jenže vím, že to má jeden háček, Beyhan. Poznám to na tobě." A s těmito slovy odcházela a zase Beyhan po hovoru s Terou stála jako opařená.
Sultán přistoupil s úsměvem k Valide Sultán. Přicházel ze své komnaty, která sousedila s tou jeho. Valide to nevadilo. Byla ráda, že je synovi blíž a co víc, věděla o každém jeho pohybu a záměru. Věděla o tajné chodbě, ve které se několikrát prošla v době, kdy byla jedinou láskou Sultána Ahmeda. Synovi o ní nepověděla a chtěla jí utajit. Jenže syn o ní věděl a nehodlal to Valide říct. Sultán se poklonil své matce a políbil její ruku. Jeho matka byla přísná žena a však velmi půvabná, i přestože léta plynou. Vysoká, štíhlá postava, hnědé oči, vysoké čelo a všemu korunovaly dlouhé havraní vlasy. Syn se posadil vedle své matky. Měl na sobě plášť hnědé barvy s erbem své říše. Byl vysoké svalnaté postavy, hnědé vlasy, modré oči, vysoké čelo, plné rty a strniště, to byl sultán Mehmed. Nádherný, muž. Matka se na něj zvídavě podívala a pravila: "Už jsi byl za Daye? Měl bys ses o svou manželku starat. Daye porodí jistě syna. A pak se budeš muset rozhodnout. Je to pro dobro říše. …Slyšela jsem, že se staráš o ní jak nejlíp dovedeš. Nepochybuji o tvých schopnostech, Mehmede." "Valide, nejsi jediná, kdo mě na to upozornil. Ano je pravda, že se spíše starám o říši a na rodinu nepomýšlím, ale uznej, že tohle je úděl nás…, Vládců. To vyslovím bez okolků a chápu vás. Říše pod mou rukou znovu povstane, o to se postarám." Řekl Sultán přesvědčivě, ale pořád v mysli ho hlodalo, zda je všechno v pořádku, nechtěl dělat chyby. Chtěl, aby říše pod jeho rukou zkvétala, jako kdysi a také, Daye nemiloval. Nečekal, že tak rychle otěhotní, stačila mu jejich dcera, ale pokud se jí narodí syn, bude velmi rád. "O tom nepochybuji synu, ani ve snu." Přesvědčila ho matka. "Mám nějaké neodkladné záležitosti a budu muset jít přes harém, jestli vám to nevadí, Valide." vstal sultán a matka vstala spolu se synem, usměv jí tančil na rtech. Syn jí políbil ruku a ještě dodal" "Moc Vám to sluší Valide, jen kvetete." Sultánova matka se rozzářila a po místnosti se zazněl její zvonivý smích, její syn je pozorný a galantní, byla přesvědčená, že on je pro říši pravý vládce." Děkuji synu, ty umíš potěšit svou matku." Dívala se šťastně na svého syna. Je z něho sultán. Vládce, kterého lid může mít rád.
Sluha harému rád podává informace napřed. "Pokud některou si Sultán Mehmed vybere do komnaty je nejlepší, abyste předem věděly, co máte dělat, když vstoupíte do komnaty Sultána. Poklonit, políbit šat, a pak Vás Sultán povede." Sluha postup již dávno děvčatům učil, protože ví, že Kaya Kadin většinou mluví velmi rychle a dívky si také několikrát stěžovali. Jinak rád si hrál na pana důležitého. Což bylo dokonale vyváženo jeho komickým vystupováním a celkově veselou povahou, ale uměl být i pěkný prevít. Tera na ten postup chtěla zapomenout a proto neposlouchala, nebylo to pro ní důležité. Jenom bude pro něj tančit nic víc a nic míň. Najednou všechny hlavy se obrátili i ta sluhova: "Sultán Mehmed Hazertleri vstupuje!" zvolal druhý eunuch. "A do prkýnka dubového, ženy služebnice schovat, gedikiler, no tak poklonit, šup, šup." Tera se pobaveně na sluhu dívala, který pobíhal sem a tam, tak komicky ještě nevypadal. Tera taky pomalým krokem šla vpřed, sluha jí popadl a řekl: "Tero, tady se postav a pohledy k zemi šup!" sluha šel do řady, vedle Beyhan Kalfy naproti konkubín. Sultán přicházel, Tera obrátila k němu zrak. Musela uznat, že pohledný byl více než dost, ale pořád měla k němu odpor, i když chápala, že ženy musejí být jeho koníček. Jeho zpestřením života vládce. Sultán vycítil pohled jedné z konkubín a pohlédl směrem k dívce. Dlouhé hnědé vlasy, drobná plnoštíhlá postava, ty oči ho uchvátily. Víc nepostřehl, musí se na ně podívat zblízka, jak bude mít příležitost, rychle se musel vracet k povinnostem. Tera se na něho dívala, byl to zvědavý pohled a tajemný. Kalfa jí celou dobu pozorovala s tajuplným úsměvem. Arif si této situace taky všiml. Dívka si všimla Kalfina výrazu značící vítězství. Tera obrátila oči v sloup. Je nad věcí. Sluha k ní přistoupil, jakmile Sultán zmizel z dohledu: "Co to bylo? Nemůžeš se na Sultána dívat, pouze on sám na tebe!" Tera se usmívala. Chtěla ho poškádlit a tak pravila. "Je to mi líto, Agife." Sluha zbrunátněl. "Já ti dám, Agife. Arif. A- rif. RIF!." Tera se usmála, očekávaná reakce sluhy jí velmi pobavila. "Alespoň budu vědět, jak Sultán vypadá a navíc bude vědět, kdo ho dnes večer pobaví.", "Tero" sluha výhružně zvedl ruku, "nedovol, abych byl na tebe přísný." Tera beze slova se uklonila a odešla. Sluha byl v koncích.
"Darebnice jedna" Kalfa k němu přistoupila zezadu a své ústa přiblížila k uchu sluhy: "Tak ta tě dostala." Sluha sebou škubl, jakoby měl za sebou hada, obrátil se na Kalfu. "Beyhan Kalfo. Ty…" varovně vztyčil ukazováček. "No jo už mlčím." S těmito slovy Kalfa ukázala dlaně značící obranu a s potlačeným úsměvem odcházela. "Ženy, já se z nich zblázním." Mluvil si pro sebe sluha.
Daye Sultán je ve své komnatě. Není jí zrovna dobře. Drží se za bříško a smutně se usmívá. Zaklepou dveře. "Dále", "Daye Sultán, Sultán Mehmed prošel harémem. Zatím Vás nevolá." Služebná byla hodně nervózní. Byla k ní přiřazena, aby se o ní postarala, když čeká následníka trůnu. Daye potlačovala vztek. "Odvolal mě. Nebo si ze mě Beyhan vystřelila." Celá se klepala. "Daye Sultán, nerozčilujte se, není to pro dítě dobré." Daye se na služebnou podívala vražedně jak nejlépe dovedla, služebná sebou cukla a sklopila zrak k zemi. Sultánka se nadechla. "Můžeš jít" řekla Daye nakonec. Služebná si viditelně oddychla.
Valide Sultán jde kolem brány harému, otočí se směrem k hale, kde je plno dívek. Smějící, pracující. Její pohled padl na Teru, která vytírala podlahu. Valide se zašklebila. Kaya Kadin stála opodál od Sultánky, ta jí rukou naznačila, ať jde k ní. "Tera vytírá. To se k privilegovaným konkubínám nesluší." "Sultánko, nechce nosit šaty pro privilegované, dokonce jí v těchto šatech Sultán viděl a navíc je vybraná pro dnešní tanec Sultánovi." Odpověděla značně nervózní Kaya. Valide se otočila prudce celá ke Kaye, ta čekala na reakci Valide. "To je mi novina…" Valide strnula, jakoby jí něco napadalo. "Sleduj Teru a mlč." Valide se obrátila a pokračovala v chůzi, mezitím si jich všimla Tera, která je tiše pozorovala.
Sultán Mehmed byl již ve své komnatě. "Dále" do komnaty vstoupila Daye Sultán. Smála se, nedává na sobě nic znát. "Daye" s těmito slovy jí objal a pohladil její rostoucí bříško. "Sultáne, jsem ráda, že jsme spolu. My tři" řekla s úsměvem šťastná a zářící Daye. "Jak se cítíš, Daye." Zeptal se Sultán ze strachu o dítě. Daye se podívala na ruku Sultána hladící její bříško. "Když jsem u Vás, je mi nádherně, ale když Vás nevidím… je mi úzko." Odpověděla Daye. "Pojď, posaď se." Ukázal Sultán na postel a posadil se vzápětí vedle Daye. Při každé příležitosti hladil bříško své manželky, najednou zesmutněl. Bude otcem, ale život mu připadal prázdný. Nebýt vládnutí byl by možná v koncích. Na první pohled se zdálo, že je silný muž a taky dokázal být silný, ale v těchto chvílích dokázal ukázat svou další tvář. Sultán Mehmed měl nesčetné vlastností a tuhle Daye u něj ještě nepoznala. Vždy byl neotevřený, neústupný, chladný ale teď… hned poznala, že to má co dočinění s Gulnihal, s první láskou Mehmeda a možná sama poznala, že to opravdu delší dobu potrvá. Její těhotenství mu připomenulo bolest, kterou prožil po její ztrátě. Daye již tušila, že jí nemiluje, ale pouze dítě, které nosí pod srdcem. Dívala se do prázdna a na Mehmeda radši nepohlédla. "Kde je Mahidevran? Proč si jí mi nepřinesla. Rád bych byl i s dcerou?" "Máme pilnou dceru. Učí se. Nebojte se, je v dobrých rukou. Teď, když jsem v jiném stavu. Nemám moc energii na její péči." "To bys jako matka měla mít, Daye. Nechci, aby se cítila odstrčená." Pravil smutně Sultán. S Mahidevran byl tak často jak mu to čas dovolil, ale poslední dobou svou dceru nevídal. Vždy přišla jenom Daye a to se mu nelíbilo. "Nezlobte se, příště přijdu i s Mahidevran, slibuji." Sultán se na Daye zadíval a pohladil jí po tváři. Ta vzala jeho ruku a políbila mu ji.
Vybrané konkubíny se připravují na večer. Je jich dohromady pět. Vůně orientálních svíček lehce masíruje nos. Dívky si užívají horké koupele. Kolem nich jsou služebné, chystají pro ně šaty. Teře vybraly červené, průsvitné. Teře se moc nelíbili. Byly až moc vyzývavé, k šatům měla stříbrný pásek. Na hlavě bude mít sponku ve tvaru třech růží spojených s jednou stonkou posetou bílými kamínky. Dívky postupně vylézají z vody, jejich látky, kterými se utírají, se třou o jejich hebké kůže stehen a utírají kapky vody. Služebné jim češou vlasy, některé i samy, jako Tera. Tera se podívá do zrcadla, spatří přívěšek na krku. Měla ho celou dobu u sebe. Pohladila ho a vzpomněla si na svou rodinu. Beyhan Kalfa jí pozorovala. Hlídala také ostatní. Tera si přívěšek sundala, všimla si pohledu Beyhan, ta k ní přistoupila a natáhla ruku. Tera jí přívěšek dala, jakoby jí dala svůj život, vzpomínky. "Dám ti to na své místo." Kalfa věděla, že hodně to pro Teru znamená. Nikdo jiný jako zázrakem o nich nezavadil pohledem.
Když dívky šaty mají na sobě, u jejich výstřihů nanesou vůni. Teře zvednou vlasy, které zvlnily, připadala si, jak se dívala do zrcadla před sebe jako vážená bytost. Jedna se služebných, jí dala náhrdelník, ale toho si nevšímala. Hudba se rozléhala po celé místnosti. Tanečnice jsou v kruhu. Tancují, ruce jsou zvednuté a vlní se v rytmu hudby. Pět žen tančí pro sedmadvacetiletého Sultána Mehmeda. Hudba utichne a jedna z dívek. Nora Hatun, zůstane stát, soustředěně tancuje.
Natáhne ruce k Sultánovi a dělá, že se k němu přitahuje. Otočí se na bok a kroutí zadečkem. Její ruce jakoby hrály. Jakoby se vžily v tónech hudby. Celé její tělo Sultána svádí. Ale Sultán si jí nevšímá, jenom dívky, která sedí a sleduje tanec té druhé. Dívka však pohlédne na Sultána. Jejich oči se setkají. Tera, ale hned pohlédne na dívku, na hlavní tanečnici. Ta začíná být poněkud nervózní, ale tancuje dál. Beyhan Kalfa zpozoruje tuhle tu situaci. Mustafa Paša pohlédne na děvče, které dobře zná, které koupil na trhu. Dívka své vystoupení dokončí. Klečí před Sultánem, ale ten nic neudělá. Konkubína očima cuká do všech stran. Sultán jí nedává znamení. Arif je znepokojený a Tera se dívá zamračeně na tuhle situaci. Všichni jsou poněkud zaskočení, kromě Sultána Mehmeda. Ta dívka, na kterou se díval netančila, ale přesto ho zaujala, svou krásou. Svýma očima, to je ona. Ta, kterou zahlédl, když procházel harémem. Tera chtěla zachránit situaci a postavila se. Sultán jí sledoval. Všichni měli najednou oči jen pro Teru. Ta vzala šátek od jedné konkubíny, která ho měla omotaný kolem sebe. Vzala ho zády a tančila. Kroutila se a dívala se tajemně na Sultána. Vítr otevřel okno. Šátek vlál nad její hlavou. Vítr si hrál s jejími vlasy. Vzala něžně za ruku konkubínu, která klečela ještě pořád před Sultánem, cítila se již ponížená, vzteklá. Tohle měla být její šance. Ale přesto tančily obě dvě, všichni byli ohromeni, obzvlášť Sultán Mehmed, tohle nikdy neviděl. Představení dvou tančících konkubín. Dívky se usmívaly, jen u jedné to byla přetvářka. Tohle bude mít totiž dohru, pro tuhle drzou dívku. Pro Teru. Dívky své vystoupení skončili, ale Sultán žádné dívce šátek nedal. S úsměvem vstal a odcházel. Nora se uklidnila, ale nasupeně pohlédla na Teru, která se na ní usmívala. Beyhan Kalfa pochopila danou věc. Věděla jistě, že Sultána Tera ohromila a tak mu chtěla ukázat, kdo ho ohromil, ale taky chtěla té dívce se pomstít za mrtvé zvíře ve své posteli. Kalfa se usmívala.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama